Regenwaterafvoer en riolering in bestrating is erg belangrijk

Het afvloeien van regenwater, ook wel hemelwater genoemd, draagt bij aan een langer levensduur van uw aangelegde straatwerk. Zeker met de steeds flinkere buien in ons land is dit zeker geen overbodige luxe. Maar ook hebben steeds meer huizen geen afvoerput onder de buitenkraan. Dit vaak met een waterballet op de bestrating als gevolg. Voldoende afvoerpunten zijn dan ook belangrijk om het water af te voeren. Daarom is het belangrijk om plassen op de bestrating, plein, terras of oprit te voorkomen en daarmee verzakkingen in het straatwerk.


water op de bestrating en oprit of tuin zie je hierAfvoerpunten voor een langer behoud van het straatwerk

Wij van Westerink bestrating houden rekening met voldoende afschot naar de afvoerpunten zodat het regenwater in uw tuin, oprit of bedrijfsterrein goed afgevoerd kan worden. Dat vinden we erg belangrijk en zorgt voor minder ergernis aan plassen en voorkomt verzakkende bestrating. Met voldoende afvoerpunten bedoelen we niet dat op iedere hoek een afvoerput of afvoergoot moet komen. Het is een berekening van het oppervlak, het afschot (het aflopen van de bestrating) een het type bestrating. Een project waarmee we zorgen dat het regenwater natuurlijk zijn weg kan vinden. Ook houden wij er terdege rekening mee dat de afvoer groot genoeg is qua diameter om al het hemelwater af te voeren.

Goed materiaal voorkomt een hoop overlast en ellende

Afwatering goot in de bestrating, lange draingoot in de tuin sierlijkBij riolering en waterafvoer is het belangrijk om stevig PVC of andere harde kunststof te gebruiken. Het besparen op goed materiaal kan na verloop van tijd verstopping doen voorkomen. De riolering en waterafvoerbuizen zitten onder de grond en lopen onder je tuin, oprit en bestrating door. Wanneer er verstopping onder je straat optreed weet je bijna nooit op welke plaatst dit zich gaat voordoen. Er zal een groot gedeelte van het terras, plein, bedrijfsterrein, oprit of tuin opengebroken moeten worden om de oorzaak te vinden en deze klacht op te lossen. Vervolgens zal de tuin en straat weer opnieuw op orde gemaakt moeten worden wat doorgaans nooit zo mooi wordt als het was. Dit is niet wenselijk en brengt vaak veel onnodige kosten en ergernis met zich mee. Ook bestaat er de mogelijkheid om enkele doorspuitpunten te plaatsen.

Doorspuitpunten voorkomt verstoppingen in de afvoer

Doorspuitpunten zijn punten die met kleine moeite op verschillende plaatsen aangelegd kunnen worden in de riolering of regenwaterafvoer. Deze verschillende punten biedt een grote uitkomst bij een eventuele verstopping in de afvoerbuizen. Verstopping veroorzaakt door bijv. bladeren, zand of verzakking in de toekomst. Geplaatste doorspuitpunten zijn eenvoudig te bereiken en middels deze punten kunnen de riolering en afvoer grondig doorgespoten worden (het woord zegt het eigenlijk al). Bij de toepassing van deze doorspuitpunten is het niet nodig om naar de verstopping te zoeken door middel van openbreken van de bestrating of de hele tuin overhoop te halen. Wij van Westerink Bestrating voegen deze afvoer doorspuitpunten toe aan het afvoersysteem indien gewenst. Het zijn kleine punten waar niet iedereen bij de aanleg van tuin en bestrating aan denkt, maar erg plezierig wanneer er een verstopping in de riolering of waterafvoer optreed.