Facebook actie

Westerink Bestrating levert kwalitatieve bestrating en aanleg, daar staan we voor. Hiervan willen wij graag meer mensen op de hoogte brengen, vandaar dat wij af en toe een facebook actie onder de aandacht brengen. 

Onze actuele Facebook actie loopt van en tot zie hieronder:
5 oktober tot en met 30 november 2017. De winnaar wordt begin december 2017 via Facebook bekend gemaakt. 

win actie westerink stratenmaker hoogeveen


De actie:

- Like of reageer op het bericht en maak kans
- De actie loopt van en tot zoals hierboven genoemd (verder te noemen: “de actieperiode”).
- Na de actieperiode vindt de trekking van de winnaar plaats.
- De winnaar wordt per reactie op Facebook bekendgemaakt.


Deelname en uitkering van de prijs:

- Iedereen die op Facebook een like en reactie op het betreffende bericht tijdens de actieperiode achterlaat doet mee aan deze actie.
- Deelname aan deze actie is geheel gratis en iedereen die woonachtig is in Nederland mag meedoen. Minderjarigen tot 18 jaar kunnen alleen meedoen met toestemming van zijn/haar ouder of verzorger. Indien nodig kunnen wij de leeftijd van de deelnemer verifiëren.
- Door deel te nemen aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met de actievoorwaarden.
- Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Westerink Bestrating.
- Deelname aan de actie kan alleen tijdens de actieperiode en elke deelnemer kan slechts een keer per kanaal deelnemen.
- De identificatie van de winnaar gebeurt op basis van het profiel waarmee gereageerd is op deze actie.
- De trekking en aanwijzing van de winnaar vindt op onpartijdige wijze plaats en wordt random gekozen.
- Over de uitslag van de trekking wordt verder niet gecorrespondeerd.
- De prijs is niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
- Indien de geselecteerde winnaar laat weten af te zien van de prijs dan kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere winnaar.


Aansprakelijkheid:

- De deelnemer erkent dat deelname aan de actie geheel voor eigen rekening en risico is. De organisator is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze actie.
- Bij vragen en/of opmerkingen dien je contact op te nemen met Westerink Bestrating per e-mail.
- Deze promotie is op geen enkele manier verbonden met Facebook en is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook. De informatie die je verstrekt door mee te doen aan de actie verstrek je dan ook niet aan Facebook maar aan …naam bedrijf


Algemeen:

- Westerink Bestrating behoudt zich het recht deelnemers uit te sluiten van (verdere) deelname aan de actie dan wel reeds toegekende prijzen te herroepen, wanneer zij van mening is dat de deelnemer niet conform deze actievoorwaarden handelt of als er sprake is van misbruik, een vermoeden van fraude, onrechtmatige beïnvloeding of indien de deelnemer op andere wijze handelingen verricht die kunnen worden gekwalificeerd als handelingen die de winkansen (oneerlijk kunnen) beïnvloeden. Westerink Bestrating is te allen tijde gerechtigd de voorwaarden eenzijdig aan te passen.

- In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de organisator.